Uw giften in 2020-2021

Beste Sponsor,

Verleden jaar en ook nog dit jaar zijn in alle opzichten rampjaren, ook voor onze vzw en vooral onze projecten.

De Corona houdt voorlopig weinig thuis in Nepal zelf maar daar zijn de gevolgen van de strenge lockdown enorm, vooral qua inkomen en desgevolge voedselzekerheid voor de overgrote meerderheid van de bevolking.

Terzelfdertijd zijn hier in België zowat alle fondsenwervings- en schoolacties geschrapt wat onze kas ook lelijk pijn doet.

Maar de overheid heeft een extra beloofd: alle giften in 2020 en ook 2021 mogen voor 60% i.p.v. 45% afgetrokken worden van uw belastingen en ook het maximum tot 10% van uw belastbaar inkomen wordt tijdelijk verhoogd tot 20%.

Een extra bonus dus voor U en hopelijk ook een aanzet om uw donatie te verhogen zodat dit ook voor onze projecten een reële meeropbrengst kan betekenen.

Hopelijk doet u mee onze projecten en medische kampen realiseerbaar te houden. Lees ondertussen onze nieuwsbrief voor 2021 over wat we toch nog konden realiseren hier. De foto’s geven een visueel overzicht.

Bij voorbaat hartelijk dank.

mvg

het Bsure-team
ps: Lees a.u.b. onze laatste nieuwsbrief 2021 over 2020 hier.