Onze doelen

Himalayan Projects vzw poogt de volgende doelen te verwezenlijken: 

  • Deze vzw streeft ernaar projecten te verwezenlijken binnen de ontwikkelingslanden in de regio van de Himalaya bergketen, Azië. 
  • Met deze projecten hopen we aldaar een bijdrage in de algemene welstand van de bevolking te bereiken. 
  • Eveneens hopen wij contacten en vriendschapsverbanden te sluiten die een eerlijke relatie tussen de landen van de Himalaya’s en de rest van wereld mogelijk maakt. 
  • Binnen de werking van de vzw hopen we mensen te kunnen motiveren -‘in een enigszins professioneel kader’- zich tijdelijk in te zetten als vrijwilliger binnen de werkzaamheden van de vzw. Niet enkel in het projectland maar ook in ons thuisland.
  • Naast deze projecten in het partnerland, worden wij genoodzaakt in België of elders activiteiten te organiseren om het partnerland en aldaar onze projecten financieel en/of materieel te steunen.
  • Aan de hand van bovenvermelde activiteiten hopen we alsnog de problematiek in onze partnerlanden aan te kaarten, dit zonder politiek of religieuze inslag.
  • Betreffende de partners, uit de regio van de Himalaya’s, die in onze projecten professioneel werkzaam zijn, hopen wij hen een vervolmakende studie/stage te kunnen aanbieden.

De vereniging is erkend tot het uitschrijven van fiscale attesten.

Onze vzw is lid van www.4depijler.be en lid van de Brugse Noord-Zuidraad.

Onze geschiedenis

Hoe begon het nu allemaal? Gewoon met een simpele vraag aan dat onooglijk klein dorpje met zicht op twee achtduizenders: wat hebben jullie dringend nodig?

Antwoord: een school voor onze allerkleinsten. De oudere kinderen kunnen immers reeds zelfstandig te voet naar een school enkele uren verderop. De allerkleinsten en vooral meisjes kunnen niet zolang van huis gemist worden. Of er is niemand om hen te begeleiden. Soms in de winter of in de moesson is het heel moeilijk om buiten het dorp te reizen.

Door de betere voorzieningen in de grote steden op lagere hoogte migreren velen zodat de steden steeds maar groeien, sloppenwijken ontstaan en volkeren langzaam maar zeker hun eigen taal en cultuur verliezen.

Meer overtuiging hadden we niet nodig.

Ok, het zijn misschien maar ‘Rimpels in een oceaan van bergen’ maar ook de allerhoogste bergen bestaan uit miljarden kleine steentjes die samen de Himalaya vormen.

Wie zijn wij?

Het Bsure-team zijn vrijwilligers o.l.v. Paul Vande Moortel (voorzitter), en Dr. Jan Dryhoel die zich belangeloos voor het goede doel inzetten.

Andere vrijwilligers sluiten zich hier naargelang de projecten in Nepal of acties in België bij aan, uit buiten- en binnenland.

Ook in Nepal zijn er lokale vrijwilligers.  Daar hebben wij wel enkele betaalde krachten zoals verpleegsters en leraars.

Een kleine groep dus die aan ‘Nepalitis’ lijden: Want vraag het aan velen, éénmaal Nepal gezien en het laat je niet meer los.

Daartegenover kunnen wij moeilijk jaar na jaar Nepal als toerist bezoeken, als eregast ontvangen worden zonder ooit maar iets terug te doen. Nee hoor!

Onze volledige statuten kun je via de link onderaan downloaden.

Contactgegevens

Zie onze contactpagina.