Deze vzw steunt natuurlijk vooral op vrijwilligerswerk.  Enkel een aantal personeelsleden in Nepal worden bezoldigd zoals de leraars en leraressen en de verplegers en verpeegsters.

In België verloopt onze volledige werking op vrijwillige basis.  Stagiairs en vrijwillgers van hier worden ook niet bezoldigd maar komen eventueel in aanmerking voor een (gedeeltelijke) onkostenvergoeding natuurlijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake. 

Er is wel een vrijwilligersverzekering in België voor school-; actie- en standwerk mede door de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Daardoor kunnen wij een maximum aan middelen die hier opgehaald werden ginder in de Himalaya aanwenden voor onze projectwerking.

Geïnteresseerden kunnen steeds met ons contact opnemen voor meer details.  Bij voorkeur kunnen wij echter nu al stellen dat mensen in de medische en educatieve branche zeer gegeerd zijn.

Zie ook onze engagementsverklaring in bijlage: