Aangezien wij een vzw structuur hebben en dus geen winst maken en het kan gebeuren dat wij op onze individuele projectuitgaven overschotten hebben gebruiken we die om dringende hulpverlening te bieden. 

Zo hebben we in het verleden reeds tal van tussenkomsten verwezenlijkt om mensen in nood te helpen.  Tal van benefiets, extra donaties, maar ook stortingen naar aanleiding van een geboorte-, huwelijks- of verjaardagsfeest worden doorgaans in dit fonds gestort.

Ook was er de eerste tornado in Nepal in 2019 en uiteraard de Corona crisis die ons dwongen heel wat individuele families te helpen met voedsel en financiële steun voor medische zorg, schoolgeld enz…

Laatste nieuws