Nepal, één van de armste landen in de wereld ligt ingesloten tussen Tibet en China met amper een smalle platte strook in het zuiden, snel stijgend naar het noorden tot de hoogste toppen ter wereld.

Het is er moeilijk overleven: weinig industrie, enkel overheidsjobs voor de hoogste kastes (98%), dus vooral overlevingslandbouw, dagloners, ‘cheap labor’ in het buitenland of in de toeristische sector.

Amper sociale en medische hulp, geen pensioenen voor de doorsnee Nepalees, geen werkloosheidshulp, woekerleningen enz. Het openbaar onderwijs is onderbemand en ondermaats met uitzondering van enkele private scholen voor de rijken in de hoofdstad. De diverse subculturen van de oorspronkelijke bergvolkeren worden bedreigd.

Nochtans mag Nepal terecht één van ’s werelds mooiste landen genoemd worden en het toppunt van de wereld! Maar helaas ook één van ‘s werelds armste landen waar doorgaans in de media moeiteloos aan voorbijgegaan wordt.

Akkoord weinig of geen hongersnood, maar wel chronische ondervoeding door te weinig, éénzijdig eten met gebrek aan cruciale vitamines en mineralen die vooral bij kinderen levensbepalende gebreken zoals leerstoornissenconcentratieproblemendiverse gehandicapten enz… veroorzaken.

Daarom werd deze vzw Himalayan Projects opgericht, die lokaal op kleine schaal iets probeert te veranderen en vooral te stimuleren. Ja, het zijn ‘Rimpels in een in een oceaan van bergen’.

Kaart van Nepal:

Grotere kaart weergeven

De Burgeroorlog 1996-2006

Tijdens de burgeroorlog kwamen wij dagelijks in aanraking en soms ook aanvaring met de Maoïsten aan de ene zijde en het leger cum politie anderzijds.

Door onze strikte neutraliteit konden we redelijk vlot blijven werken en zelfs als enige NGO zonder de war-tax te betalen onze medische post bouwen.

Een aantal verhalen van de zovele blijven we levend herinneren en hebben ze hierna opgenomen.

Een mijn-slachtoffer aan het woord.

Het leger en ik & The King and I (Paul, onze voorzitter)