Uw giften

Donaties zijn welkom op onze projectrekening:

Naam: Himalyan Projects vzw

IBAN-code: BE14 3800 1081 6783

BIC-code: BBRUBEBB

Adres:Leiselestraat 138, B-8200 Sint-Michiels

Uw giften zijn trouwens fiscaal aftrekbaar vanaf 40.00 euro per jaar. Daartoe krijgt u automatisch een fiscaal attest in het voorjaar na het kalenderjaar waarin uw storting gebeurde.  

U krijgt uiteindelijk 45% terugbetaald als de gift niet meer dan 10% van uw netto-belastbaar inkomen bedraagt.

Wie dus 15 euro per maand stort krijgt daarop 6.75€ terugbetaald.  Wilt u werkelijk 15€ euro geven aan onze projecten stort dan 27.27€.

Donaties en Sponsoring

Eenmalige of sporadische giften zijn uiteraard meer dan welkom en helpen om de werkingskosten van onze basisschool, medische post en studentenhuis te financieren.

Maar om onze projecten structureel te ondersteunen zijn wij vooral op zoek naar vaste sponsors die ons periodiek – doorgaans maandelijks – een vast bedrag overmaken waarmee wij onze vaste werkingskosten kunnen betalen.  

Immers moeten wij bij ons bezoek ter plaatste de rekeningen vereffenen maar ook voorschotten voor het komende werkjaar achterlaten.  Via vaste regelmatige sponsors kunnen wij pas echt prognoses aan te verwachten inkomsten maken en aldus de nodige werkingsbudgetten realistisch inschatten.  

Gebeurlijke overschotten gaan naar kleine nieuwe investeringen zoals aankoop materiaal of gaan in ons nood- en studiefonds.  Of kunnen we eens een schoolfeestje of klasuitstap organiseren.

Immers kunnen we met grote inzamelacties (benefiets) en subsidies van overheden weliswaar de oprichting en bouw van scholen en medische posten bekostigen maar daarmee is de kous niet af.  

De goede werking moet ook verzorgd worden, leraars en verplegers betaald, uniformen en schoolmateriaal aangekocht en ook de medische post moet regelmatig onderhouden en nieuwe apparatuur krijgen.

De keuze is volledig vrij naar eigen vermogen maar we geven wel een richtprijs om bvb een schoolkind te sponsoren van € 15.00 per maand mee.  Voor de scholing en opvang van een doof kindje raden we € 30.00 aan.

Als donor of vaste sponsor wordt u ook regelmatig op de hoogte gehouden van alle project-ontwikkelingen en worden ook inleefreizen, individueel of in groep aan het project georganiseerd.

En na de Nepalquake van 2015?

Na de noodhulp zijn we later jaren nog steeds bezig met hulp bij de heropbouw van de dorpen. Zoals onder meer in Siling en Jutpani waar we voor drinkbaar water zorgen via nieuwe bronnen en zonne-energiepompen.

In maart 2019 was er een tornado in het zuiden van Nepal hier helpen we samen met het lokale Rode Kruis aan de herstelling van daken van 39 scholen.

Benefiets, verjaardagen…

U viert een verjaardag of geboorte, organiseert een barbecue of u wil een oproep tot hulp doen aan vrienden en kennissenen en dus de opbrengst hiervan aan onze projecten schenken.

Deze sporadische schenkingen helpen ons vooral onvoorziene uitgaven te dekken maar vooral ons NOOD- en STUDIEFONDS te spijzen.  Zo hebben we in 2008 en 2014 hiermee een niertransplantatie voor een schoolkind bekostigd (zie foto).  Pas de 3de geslaagde niertransplantatie in Nepal. In 2010 hielpen we een studente aan een nieuwe knie.  Zo zie je dat alle hulp meer dan welkom blijft.

Draag bij, ook als u er niet meer bent

Soms vraagt men ons hoe onze schoolkinderen en projecten mede-erfgenaam te maken.  Dit is heel eenvoudig, het volstaat het volgende in uw testament te laten opnemen:

“Aan Himalayan Projects vzw, Leiselestraat 138, B-8200 Sint-Michiels, vermaak ik de som van ………euro.”

Deze methode garandeert de verdere ondersteuning van onze wees- en schoolkinderen, zieken en zijn een welkome storting aan ons Nood- en Studiefonds.

Duo-legaten: iedereen wint erbij!

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.

Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Er zijn verschillende tarieven naargelang het gewest waar de schenker woont en de grootte van de erfenis alsook hoe dichtbij of veraf de erfgenamen verwant zijn.  Uw notaris kan een simulatie maken voor uw situatie.

Voor meer info, zie:

http://www.testament.be/

https://www.tijd.be/netto/erfenis/Laat_iedereen_winnen_en_laat_een_goed_doel_erven/9493624.html

Institutionele sponsors