Sedert de verwoestende aardbeving zijn ook heel wat waterbronnen verdwenen of vervuild.

Daarom helpen we ook deze dorpen in volle heropbouw met toegang tot veilig drinkwater.

Soms zoeken we een nieuwe bron of boren we een put en pompen het zo naar de dorpen.

Zo hebben we 7 dorpen geholpen nabij het epicentrum van de Nepalquake in Siling, Manakamana VDC in Gorkha district en een waterput geboord met zonne-energie in het zuiden bij de landlozen van Jutpani (‘Zoetwater’ genaamd!).  Lees meer in volgende artikels.

Jutpani: drinkwater voor landlozen

Eindelijk water voor het dorp ‘Zoetwater’.

“What’s in a name?”  Toen ik hoorde van het dorpje ‘Zoetwater’ dacht ik onmiddellijk aan meren en plassen waar water in overvloed zou zijn.  Helaas, dit uitgestrekt dorp van ‘landlozen’ aan de rand van de jungle en voetheuvels van de Himalaya moest het in het droge seizoen stellen met 2 keer per dag (!?) 1 uur water uit twee kraantjes. 

De bewoners, Tamang’s die oorspronkelijk vooral uit het hooggebergte ten noorden van de hoofdstad Kathmandu komen, zijn in de voorbije decennia in grote getale naar het zuiden afgezakt en hebben langzaam de jungle omgeploegd tot akkers. Eigendomstitels kunnen ze echter niet voorleggen en dus blijven ze officieel verstoken van overheidsvoorzieningen, hoewel ze er al generaties wonen.  Nochtans is er wel elektriciteit en worden er wegen aangelegd.  Maar dan weer geen water, begrijpe wie begrijpen kan.

Deze 220 families waren al jaren aan het sparen om zelf water aan te boren maar ze kwamen er niet uit daar de inflatie de aangroei van hun spaarpot zelfs oversteeg.  Daarom hebben wij besloten het verschil bij te passen, en een boorfirma aangezocht die op 78 meter diepte water vond en een pomp installeerde.  De pomp heeft jammer genoeg nooit gewerkt aangezien de beloofde 3-fase elektriciteit er niet kwam, ondanks politieke beloftes.  We moesten dus  uitkijken naar alternatieven.  Een dieselgenerator was de gemakkelijkste oplossing maar dat zagen wij vooral uit ecologische overwegingen niet zitten, nog los van de vraag of de dorpsbewoners de dure onderhoudskosten en diesel zouden kunnen blijven betalen. 

Er werd een nieuwe firma opgespoord die een Italiaanse pomp installeerden die op zonne-energie werkt.  Dit leidde tot  aanzienlijke meerkosten maar nu hebben ze onbeperkte watertoevoer.  Er werd een tankhuis gebouwd met daarop watertanks en zonnepanelen. 

Later kan dit systeem uitgebreid worden om ook led-verlichting in de nabijheid te voorzien.  Al bij al denken wij dit een geslaagd project te mogen noemen, waarvan we ook  heel wat bijleerden.

Na wateranalyse in 2018 bleek er een probleem: dat er te hier veel ijzer in het water zit. Daarom installeerden we een professionele waterfilter die pas om de 10 jaar moet hervuld worden. Ook bleek de opslagcapaciteit van de watertanks te klein. Met een kleine aanpassing konden we een bijkomende tank van 5000L plaatsen en hebben zo nu 15.000 liter reserve. Immers de pomp werkt enkel tijdens voldoende daglicht.

De onderhoudskosten van de installatie gebeuren met maandelijkse kleine bijdragen aan het lokaal beheerscomité. 

Tijdens de officiële opening hielden we er ook nog twee dagen een gratis medisch kamp zodat we ook op dat vlak de mensen konden bijstaan. 350 mensen werden zo geholpen, hotelstaf inclusief.

Drinkwater in aardbevingsgebied

In 2015 zorgden we met noodhulp voor huisvesting voor 45 families in Siling, een dorp in het aardbevingsgebied.  Door de Nepalquake is echter hun watertoevoer quasi opgedroogd.  200 meter dieper in de vallei vonden we een kleine bron die we hebben geëncapsuleerd.  Echter tijdens de moesson vervuild die bron te sterk dat we hogerop een nieuwe bron zochten mat ook meer capaciteit om dan 7 dorpen te bedienen.  In 2016 bouwden we een filtratie tank van 10000 liter voor grof vuil en een voorraad tank van 35000 liter in versterkt beton op zo’n 300 meter van de bron en iets lager zodat het water met zwaartekracht er toestroomt.

Na het maken van een pomphuis, 1450m deeld stalen, deels plastieken buizen pompen we het water 150 meter hogerop naar het dorp waar een verschillende voorraadtanks voor de dorpen gelegen zijn, een van 29.000L en 19.000L.  Dit met een Italiaanse pomp die 24000L per dag kan opvoeren. 

We kochten en installeerden zelf een 3-fase 480 volttransformator (was beloofd door de lokale overheid maar prompt weer vergeten na de verkiezingen)  om de tanks te vullen in 2017.  

Later bleek de opslagcapaciteit onvoldoende om alle dorpen van de streek te helpen en dus in 2019 leverden we nog eens 8 plastieken tanks van 5000L.

Na wateranalyse blijkt het water toch niet drinkbaar door oppervlaktevervuiling en gaan we dus in 2020 een professionele waterzuiveringsinstallatie aanbrengen.

Zo zullen meer dan 1000 families het jaar rond over zuiver water beschikken en dit terwijl ze nog steeds traag maar zeker hun huizen herbouwen die verwoest waren na de aardbeving in 2015.