De doelstellingen die de Himalayan Projects vzw voor ogen houdt zijn zeker geen luchtkastelen. Concreet worden projecten gerealiseerd die verder gaan dan idealen. Vier essentiële peilers hopen wij voor onze partners op te bouwen. Onderwijs, basisgezondheidszorg, cultuurbehoud en werkgelegenheid. Samenwerking met de lokale bevolking staat centraal binnen elk van onze projecten en zodoende hopen wij, mits stevige fundamenten, dat onze vrienden uit de Himalaya deze pijlers in de toekomst weten verder uit te bouwen tot een solide huis. Een school, een medische hulppost, een museum, een huis van vertrouwen…

Een minimum aan geneeskundige verzorging is een primaire behoefte. Kleine geneeskundige kwalen kunnen immers onverzorgd uiteindelijk de dood tot gevolg hebben. Een tekort aan basisgeneeskunde en voorlichting kunnen de groei van de kinderen vertragen met permanente letsels of achteruitgesteldheid tot gevolg. Om van levenskwaliteit en een redelijke levensduurteverwachting nog maar niet te spreken. Een gezond persoon heeft veel meer kansen om bijvoorbeeld uit armoede te ontsnappen, zelf oplossingen te zoeken voor het eigen welzijn en vooruitgang.  

Ook onderwijs is een primaire behoefte. Het is de enige kans om uit armoede te ontsnappen. Om later zelf oplossingen te zoeken voor het eigen welzijn en vooruitgang. Ongeletterd maak je in deze wereld geen enkele kans. Ook om hun eigen unieke cultuur te beter te begrijpen en te bewaren.

Zoals reeds eerder aangegeven is het behoud van oude oerculturen in de Himalaya onze voornaamste bekommernis. Het is tevens een belangrijke drijfveer om deze kleine broze gemeenschappen voldoende basisvoorzieningen, stimuli voor cultuurbeleving en behoud en tewerkstellingsmogelijkheden te ontwikkelen om een minimaal aanvaardbare leefsituatie te creëren in hun traditioneel leefgebied.