Naast enkele doorlopende projecten die we permanent ondersteunen en verder uitbouwen zijn we ook te vinden voor éénmalige projecten die daarna zelfstandig door de lokale bevolking verder gebruikt en beheerd worden.  Er zijn tal van zeer kleinschalige steun die we geven aan lokale committees ter ondersteuning van hun werking of voor kleine projectjes.  Die allemaal opnoemen zou te veel zijn maar enkele grotere volgen hier.

Een brug aan de Everest

Tot voor kort stierven gemiddeld 2 à 3 mensen bij het oversteken van een wilde rivier die tijdens de moesson door het Salying district (even ten zuiden van het Everest-gebied; Solu-Khumbu gebied) raast.  De houten brug werd toen ieder jaar weggespoeld en de mensen moesten over stenen hoppen die in deze rivier liggen.  Met een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen en met de verenigde krachten van de lokale bevolking hebben we een betonnen brug geconstrueerd zodat vanaf heden geen Sherpa’s jaarlijks meer meegesleurd worden door de moesson-rivier die dwars door hun leefgebied stormt.  Nota bene moeten hier dagelijks ook honderden kinderen over op weg naar school.

Enkele foto’s tonen u de situatie voor en na. Het aantal doden tijdens de moesson is hierdoor naar nul gedaald.  Over tijd op hoeveel levens en families zal dit geen impact hebben? 

Basisschool Khebang

Deze basisschool op 2400 meter hoogte op enkele uren stappen van ons projectdorp Chitre in dezelfde vallei werd ernstig bedreigd door erosie in de moessontijd.  Met een toelage van de Provincie West-Vlaanderen werd meegeholpen aan de heropbouw van een steunmuur met afwateringskanalen en heraanleg van de speeltuin.  Zie ook onze nieuwsbrief 1ste kwartaal 2009.

Middelbare school in Sikkha

In 2008 hielpen we mee met de heropbouw van de middelbare school in Sikkha, waar ook de meeste van onze kinderen uit onze basisschool in Chitre terecht komen. Met de steun van de Provincie West-vlaanderen maakten we ook een heuse computerklas.  Lees hierover meer in onze nieuwsbrief 2008.

Waterleiding voor arme stadsbuurt

In de tweede grootste stand, notabene ook de belangrijkste toeristen trekpleister na Kathmandu leven nog veel mensen in arme buurten en ook enkele sloppenwijken.

Voor een aantal onder hen legden we in 2004 een waterleiding aan in een kleine doodlopende straat aan de rand van de stad.  Zo moeten ze thans niet dagelijks meer sleuren met jerrycans van illegale aftappunten of ongezuiverd oppervlakte water. 

Kleine ingrepen die het leven voor heel wat armen dragelijker maken.