In Siling, Gorkha district sloeg de aardbeving in 2015 hard toe.  Het dorp werd bijna totaal verwoest.  Hier sloegen we onmiddellijk aan de slag met bouwmateriaal om tijdelijke huizen te bouwen en hielden er een medisch kamp. 

Bleek ook dat de bron opgedroogd was.  Zonder water kun je niet overleven en dus werd daarna een nieuwe bron gezocht in ingekapseld. 

Met steun van onze Provincie West-Vlaanderen bouwden we een nieuwe betonnen watertank van 35.000L en grindbak voor zuivering van oppervlaktevervuiling van 5000L. 

Het ganse dorp hielp hier aan mee. 

Een pomphuis werd gebouwd en een krachtige pomp geïnstalleerd. 

Ook een transformator diende gekocht en aangesloten (oorspronkelijk beloofd door de overheid maar na verkiezingen al vlug vergeten) , nieuwe elektriciteitsleidingen en palen dienden aangelegd.  Dit van 1450m ver en 150 meter diep. 

Ook een deels metalen, deels PVC pijpleiding diende over deze afstand voorzien.  Op het hoogste punt werd deze leiding dan aangesloten ook een nieuwe tank van 20000L naast een bestaande tanks van 19.000L van een naburig dorp. 

Door de grote aanvoer van water werd geopteerd om meerdere dorpen aan te sluiten en daarna extra capaciteit van 40.000L voorzien. 

Deze werken vonden plaats tussen 2016 en  2019.  In 2020 (tijdens de moeilijke corona periode) zorgden we ook voor een grote 5-traps filter om het water drinkbaar te maken.  Dit werd dan weer gesponsord door de Stad Brugge.

Verschillende dorpen hebben nu toegang to voldoende en veilig drinkwater.