Eindelijk water voor het dorp ‘Zoetwater’.

“What’s in a name?”  Toen ik hoorde van het dorpje ‘Zoetwater’ dacht ik onmiddellijk aan meren en plassen waar water in overvloed zou zijn.  Helaas, dit uitgestrekt dorp van ‘landlozen’ aan de rand van de jungle en voetheuvels van de Himalaya moest het in het droge seizoen stellen met 2 keer per dag (!?) 1 uur water uit twee kraantjes. 

De bewoners, Tamang’s die oorspronkelijk vooral uit het hooggebergte ten noorden van de hoofdstad Kathmandu komen, zijn in de voorbije decennia in grote getale naar het zuiden afgezakt en hebben langzaam de jungle omgeploegd tot akkers. Eigendomstitels kunnen ze echter niet voorleggen en dus blijven ze officieel verstoken van overheidsvoorzieningen, hoewel ze er al generaties wonen.  Nochtans is er wel elektriciteit en worden er wegen aangelegd.  Maar dan weer geen water, begrijpe wie begrijpen kan.

Deze 220 families waren al jaren aan het sparen om zelf water aan te boren maar ze kwamen er niet uit daar de inflatie de aangroei van hun spaarpot zelfs oversteeg.  Daarom hebben wij besloten het verschil bij te passen, en een boorfirma aangezocht die op 78 meter diepte water vond en een pomp installeerde.  De pomp heeft jammer genoeg nooit gewerkt aangezien de beloofde 3-fase elektriciteit er niet kwam, ondanks politieke beloftes.  We moesten dus  uitkijken naar alternatieven.  Een dieselgenerator was de gemakkelijkste oplossing maar dat zagen wij vooral uit ecologische overwegingen niet zitten, nog los van de vraag of de dorpsbewoners de dure onderhoudskosten en diesel zouden kunnen blijven betalen. 

In 2016 werd een nieuwe firma opgespoord die een Italiaanse pomp installeerden die op zonne-energie werkt.  Dit leidde tot  aanzienlijke meerkosten maar nu hebben ze onbeperkte watertoevoer.  Er werd een tankhuis gebouwd met daarop watertanks en zonnepanelen. 

Later kan dit systeem uitgebreid worden om ook led-verlichting in de nabijheid te voorzien.  Al bij al denken wij dit een geslaagd project te mogen noemen, waarvan we ook  heel wat bijleerden.

Na wateranalyse in 2018 bleek er een probleem: dat er te hier veel ijzer in het water zit.  Daarom installeerden we een professionele waterfilter die pas om de 10 jaar moet hervuld worden.  Ook bleek de opslagcapaciteit van de watertanks te klein.  Met een kleine aanpassing konden we een bijkomende tank van 5000L plaatsen en hebben zo nu 15.000 liter reserve.  Immers de pomp werkt enkel tijdens voldoende daglicht.

De onderhoudskosten van de installatie gebeuren met maandelijkse kleine bijdragen aan het lokaal beheerscomité. 

Tijdens de officiële opening in 2017 hielden we er ook nog twee dagen een gratis medisch kamp zodat we ook op dat vlak de mensen konden bijstaan.  350 mensen werden zo geholpen, hotelstaf inclusief.

In 2018 voegden we er nog een grote filterinstallatie aan toe om het water 100% drinkbaar en veilig te maken. Later voegden we ook nog een extra wateropslagtank toe van 5000L zodat er meer gezinnen kunnen geholpen worden.

Met dank aan het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking, de Lions Club Vlaamse Valleien uit Evergem, het Bsure-team en tal van private sponsors.