Samenvatting 2013

Dit jaar begon met het bezoek van een Vlaamse stagiaire-verpleegster Ulrike Peerre en een een pas afgestudeerde maar zeer bedreven en gemotiveerde Britse dokter Symon Wydall die een doorlichting maakte van de staat en werking van ons medische post. Hij stelde enkele eenvoudige protocols op voor ons lab en gezondheidseducatie voor de lokale bevolking.  

Na zijn terugkeer naar Engeland kocht hij enkele labbenodigheden aan waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.  Engelse vrijwilligers worden ons toegestuurd door de Brists NGO HELP van Jim Coleman, een veteraan in ontwikkelingswerk in het ganse Himalaya-gebied. 

Eind oktober hielden we ook weer een DENTAL CAMP voor twee weken met twee elkaar aflossende Vlaamse tandartsen.  Het was een succes en als we een zekere regelmaat kunnen inbouwen kunnen we hopelijk wat meer preventief tandwerk verrichten en zo het trekken van tanden tot een minimum herleiden wat nu zelden tot nooit kan.