Samenvatting 2020-2021

Door de Corona is het werk hier wel stillgevallen zoals een beetje de ganse wereld rond.

In 2021 is de school al  voor een deel geopend maar moeten we toch nog veel afwerking aanbrengen en ook wat aan de klasinvulling doen.

Tijdens ons bezoek tussen de talloze Lock downs en Covid-19 werk met het uitdelen van preventiemateriaal door werden we toch aangenaam verrast door een mooi verwelkomingsprogramma.  Op het dak van de school waar we hopen een overdekte ontmoetingsruimte van te maken.