We stellen voor: de Shree Ambika Secundary School in Pokhara Leknath Metropolitan City-25, Suinket, Kaski District, Pradesh provincie n°4, Nepal.

Sedert 2017 helpen we deze openbare maar als eerste en enige ‘International Britsh School Award 2017-2020’ winnende school om kwaliteitsonderwijs aan te bieden voor de arme schoolkinderen. 

Meer begoede gaan immers verweg naar private scholen.  Deze Engelstalige school groeit thans door zijn ambitieuze korps en schoolcomité.  En een beetje met onze hulp ook natuurlijk. 

Gedetailleerd nieuws vindt u in onze jaarlijkse nieuwsbrieven.

Kort overzicht:

2017: Na onze eerste hartelijke kennismaking bij hun 50ste verjaardag doneerden we enkele computers en sponsorden een recyclage project van de studenten.

2018: De kleuterklassen werden opgefrist met tapijt en vloerisolatie (voorheen koude cement), kussens voor de middagslaapjes en een stofzuiger om het proper te houden.  Ook een Smart TV kwam er bij.

2019: Met een toelage van de Provincie West-Vlaanderen kochten we 25 computers en een printer aan voor deze school.

2020: Na het meermaals uitdelen van een voorraad preventiemateriaal tegen de Corona virus legden we ook waterkraantjes aan aan de schoolpoort met ontsmettende zeep om de kinderen veiliig en proper te houden. 

Daarna richtten we ook een computerklas in om de technische graden volwaardig IT les te geven.

Voor enkele weeskinderen vonden we sponsorship in Zweden.

2021:  Na het voorzien van 360 schooluniformen voor de kinderen, bouwen we ook een sanitaire blok voor de schoolkinderen en lenen we een bus aan hen uit voor hun veilig vervoer van huis en terug. 

Een Duitse dame sponsort hier nu 2 meisjes waarvan de vader verdwenen is.  De moeder kreeg een job in de school.

Met dank aan de talrijke individuele sponsors alsook ondermeer de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Brugge, Gemeente Beernem en de Nato Charity Bazaar.