Een tweede school.

Zoals reeds eerder aangegeven is het behoud van oude oerculturen in de Himalaya onze voornaamste bekommernis en drijfveer om deze kleine broze gemeenschappen voldoende basisvoorzieningen mee te geven om een aanvaardbare leefsituatie te creëren in hun traditioneel leefgebied.  In 2004 werd het basisschooltje Shree Sirjana in Sarangkot volledig gerenoveerd en gedeeltelijk heropgebouwd. 

Deze school ligt nabij de stad Pokhara bij een sloppenwijk waar vooral kinderen van verarmde landlozen naar school gaan.  Deze kinderen hebben amper klederen en goede huisvesting en daarom zoeken we wel dringend sponsors om school-, educatief materiaal en schooluniformen te kopen.

In 2005 bouwden we een nieuwe school met 5 klassen en een leraarskamer.  Een propere en wat later zou blijken tijdens de verschrikkelijke aardbeving van 2015 ook een veilige school.