We krijgen heel veel aanvragen binnen voor zoveel projecten dat we ons moeten wapenen tegen het moedeloos worden.  Vele projecten moeten we aan de kant schuiven omwille van diverse redenen maar af en toe springt er een uit waar we helemaal voor kunnen gaan. 

Zo kwam de vraag om een groepje dove kinderen te helpen in het Syangja district, ten zuiden van Pokhara. Tot voor kort probeerden deze kinderen in het gewoon onderwijs les te volgen, achteraan in de klas.  Later huurden de betrokken families een huisje waar de oudste doven zelf probeerden les te geven. 

Na een eerste bezoek eind 2011 vatten we het plan aan om de dove kinderen volwaardige en evenwaardige school en opvang te bieden  Een subsidie werd aangevraagd en goedgekeurd bij de Provincie West-Vlaanderen.

Na wat strubbelingen met een aantal personen in het schoolcomité die veel te veel aasden op het grote geld uit het Westen, is het comité thans samengesteld uit mensen met realistische verwachtingen en met wie we op gelijkwaardige voet kunnen samenwerken.  Even afwachten met beloftes inlossen heeft duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen en gelukkig niet te lang want het zijn tenslotte de kinderen waarvoor we het allemaal doen.   

Een lokale familie heeft land afgestaan die tussen twee haarspeldbochten kwam te liggen van een nieuw uitgegraven weg. Stoffige, bultige landweg zonder asfalt.

Zo is in 2013 weer een nieuwe school verrezen.  Waarna we nu uitkijken naar een internaat voor deze kinderen.  Zij komen immers van ver en kunnen niet gemakkelijk naar huis. 

Thans volgen ze allen samen les in 1 klas en slapen in een ander.  Meisjes en jongens van diverse leeftijd.  Een dringend op te lossen moeilijke situatie dus.

Laatste nieuws