2014

Dit jaar zijn er verschillende vrijwilligers aan het werk:

Een Engelse lerares in onze basisschool in Chitre en een andere in de basisschool van Phalate, een buurdorp.

Een stagiaire verpleegster uit de Hoge School Gent (HoGent) doet haar buitenlandse stage in de medische post van Chitre.

In september kwam Jan Dryhoul, een dokter én tandarts naar de medische post.  Het was een overgroot succes.  Meer dan 400 patiënten op 18 dagen, die soms van 6 uur stappen ver kwamen.

Zie zijn verslag hieronder.